Förtydligande om kromKromsalter har använts sedan slutet av 1800-talet för garvning av skinn och var på sin tid en revolution eftersom beredningsprocessen tack vare kromet kunde förkortas från 6 månader till 6 veckor. Krom är för de flesta något farligt men man ska komma i håg att krom förekommer i många former och med olika saltbindningar. Grundämnet krom är en metall, finns i naturen samt har den kemiska beteckningen Cr.

Kromsalter kan vara gröna och i dessa föreningar har krom laddningen +3 dvs "3-värt krom". Intressant är att 3-värt krom också är ett näringsämne och krombrist kan påverka blodsockret och leda till att man får ökat sötsug. Gröna kromsalter är ofarliga och det är det 3-värda icke-giftiga gröna kromet som används som garvämne när man bereder skinn. Ska inte förväxlas med s k "6-värt" krom som är gulrött och giftigt. Det är både olämpligt och förbjudet att använda till garvning.

De gröna kromföreningarna som ingår i garvprocessen används för att få tvättbara samt mjuka, smidiga skinn. Beredningsprocessen har arbetats fram tillsammans med läkare och allergologer samt med Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL) i Stockholm och Textilforskningsinstitutet (TEFO) i Göteborg. Så fortsätt njut av varma, goa lammskinn i soffor och barnvagnar!