Gotlandsfåret hela året omJanuari
Tackorna klipps och stallas in. Samtidigt kontrolleras fårets kondition tex hull och tänder. Om allt har gått enligt plan är samtliga tackor dräktiga.

Februari-mars
I slutet av dräktigheten kan det behövas mer energi för att lammen ska bli stora och tackan kunna ge mjölk. Vid behov ges nu extra mineraler och kraftfoder.

April
Nu är det spännande! Lammningen startar och de flesta tackorna får två lamm. även trillingar förekommer då och då. Nu behövs lite extra passning även om gotlandstackorna oftast klarar lamningen själva. Ibland behövs lite hjälp och det händer att det uppstår förvirring om två tackor råkar lamma samtidigt och nära varandra.

Maj-juni-juli
Dags för sommarbete! Flocken går ute hela sommaren och flyttas mellan olika hagar så att de alltid har tillgång till bra bete.

Augusti-september
Lammen vägs och mönstras. De djur som är tillräckligt stora skickas på slakt medan övriga får stå på tillväxt. Nu används också databasen för välja djur till avel.

Oktober-november-december
Hösten är brunsttid. Tackorna och baggen går fortfarande ute men har naturligtvis tillgång till foder och skydd för väder och vind. Snart är det dags för ett nytt får-år!